Dato: 17. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 October 1873

Kjære Ven

Imorges fik jeg fra Gregoire to Sædler til Underskrift om at give ham Ret for altid, til at oversætte mine Historier og Eventyr, der fulgte intet Brev med fra ham eller fra den der med Fodposten har her ladet mig erholde disse Skrivelser. Udskriften er ikke Robert Watts Haand, derimod ligner den Din. Har Du sendt mig disse Papirer eller veed / Noget om disse, da vær saa venlig at lade mig det vide, thi jeg veed aldeles ikke til hvem jeg har her at henvende mig og til Hr Gregoire selv har jeg for en 14 Dage siden lade skrive ligesom ogsaa efter hans Ønske tilsendt ham i Krydsbaand min Biographi ledsaget af mit Portræt, men ikke hørt et Ord herom. Da jeg endnu er meget lidende og alt Skriveri er mig en Besvær, falder den hele franske Oversættelses Sag mig ikke lidet trykkende . -

Glæd mig med et Besøg, Nyhavn N: 18, jeg er ganske sikkert hjemme til kl 1½, skinner da Solen, saa kjører jeg ud for dog at faae lidt frisk Luft. jeg vilde / ogsaa gjerne tale med Dig om en Idee, Du maaskee kúnde udføre. Vor gode Ven, Robert Watt, kom da aldrig at besøge mig, det har bedrøvet mig! jeg forstaaer aldeles ikke hvorfor jeg aldrig seer ham, og nu reiser han jo til Amerika.

Kan Du kun komme en bestemt Dag og Tid til mig, da opgiv den og jeg venter Dig. Med mit Befindende gaaer det meget langsommeligt fremad.

venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Edgar Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 427-29)