Dato: 30. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 Sept 1873.

Kjære Fru Melchior! Op ad Dagen er Veiret blevet bedre, men ikke Humeuret, ellers havde jeg været ude hos Dem; men man maa tænke paa at skaane sine Venner naar man aandeligt falder sammen. Min gamle Barber, der nu kaldes Doctor, har besøgt mig i Dag, Doctor Meyer har glædet mig med Besøg og medens han endnu var her kom Hornemann , senere paa Dagen seer jeg vel Collin, fire Læger paa een Dag! men mit Velbefindende seer jeg ikke! Nu er et heelt Aar gaaet og jeg sidder endnu som Prinds Agib i Eventyret; ingen Læge har Livets Urt! - Fra Frøken Raasløff har jeg Brev med mange Hilsener til Dem; hun spørger mig om Häggs Adresse, jeg veed den ikke, hvor senderDe Brev til ham? - Collins komme til Byen i denne Uge. Den lille Pige hos unge Drevsens har allerede aflagt Besøg i Rosenvænget; hun blev trukket i en lille Vogn. Vil De hilse hele Familien Henriques? Det er glædeligt at see hvor vel Deres Svigerinde seer ud! Hendes Søster, Fru Salomonsen, beærede mig igaar med Besøg og medbragte en Kurv med Blomster og Frugt. Hils Deres Mand og Børn og tænk, som altid, venligt paa Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad