Dato: 26. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn. Nyhavn No 18 Charlottenborg Side, den 26 Sept 1873

Kjære Ven!

Det er saa længe Siden jeg saae Dem! syg reiste jeg ud, syg er jeg vendt tilbage. Jeg følte mig i god Bedring i Schweitz, der mødte jeg Deres Slægt fra Hobro, han var saa hjertens god mod mig, nær havde jeg ved "Vierwaldstedtersøen" mødt Deres Svigerforældre, men vi glede forbi hinanden. I München fik jeg daarlig Mave, Heden tog til, mine Kræfter toge af og ganske ynkelig kom jeg til Hjemmet. Nu har jeg været 6 Uger paa "Rolighed" og senere 14 Dage her i Byen. Jeg sidder som Prinds Agib i Eventyr, kan kun fløttes tilvogns, det forsøger jeg næsten hver Dag, mellem Klokken eet og fire, men al den øvrige Tid er jeg "den forladte Dido!" See dog en Gang op til mig, kjære Ven! Jeg længes efter at see Deres ungdomsstraalende glade Ansigt! siig Deres Kone og Svigerforældre hvor glad jeg bliver over jeg engang see Dem. Min Læge Professor Hornemann vil at jeg skal forsøge at tage i Theatret, men i hvormeget jeg længes efter at komme der, jeg har ikke mod der til; mine Ben svigte mig og jer at ved hver større Bevægelse aldeles stakaandet. Hvad skal det blive til? Fru Melchior har i disse Dage faaet brev fra Hägg, han var i Graubünden, men vilde nu ind i Italien. I Interalken traf han sammen med een af sine Musiklærere fra Berlin, Navnet husker jeg ikke, han forledte ham til en Tour som overanstrængende vor Ven Hägg. Vel er han slet ikke! Min hjerteligste Hilsen til Dem og alle Deres, med Tankerne er hos Dem Deres Ven og Beundrer!

H. C. Andersen!

til Komponisten Professer N. W. Gade.!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 145-46)