Dato: 26. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Glion, Mandagmorgen den 26 Mai 1873.

Kjære Fru Melchior! Det var nok ifjor jeg fra Espe og Basnæs sendte Dem et Stykke Skovbund, just som den i Foraaret skjød frem, i Dag vil jeg sende Dem en heel Bouquet fra Mark og Have, Stedmoderblomsten er fra den Bouquet jeg modtog igaar, Skovmærkerne er fra Veien under Bøgetræer hvor jeg hver Morgen bevæger mig efter "Molken". - Gid at De var her, om kun en Times Tid, De og alle Deres, da telegrapherede vi efter Carl Melchior, da læste Bøgh for Dem et nyt smukt Digt han har skrevet, og da skulde De ret aande Sommerluft. Ja hvor det vilde være en Drik for Frøken Anna; Dr Leerbæk lader sine Patienter heroppe drikke Fløde, troer jeg, og det bekommer dem saa vel. Hils Deres Mands Brødre og den kjære Frøken Jette; hun fløtter vel nu snart ud paa Teglgaarden eller er der maaske allerede. Hils Fru Johanne og alle Børnene der, De fortæller mig ikke noget om Poul og den lille Amagerpige, jeg skal nok vogte mig for at sige -moer. - Seer De Bloch, det vil sige William, da fortæl ham at Bøgh og jeg gaae i stor Forundring over at han ikke skriver og skrive kan han, i Dag saae vi hans Haandskrift udenpaa et Brev fra Fru Sødring.- Men nu lev hjerteligt vel!

Deres trofaste, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad