Dato: 20. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Hotel Righi Vaudois, Glion

den 20 Mai 1873.

Kjære Ven! Igaar fik jeg igjen et venligt hjerteligt Brev fra Deres Moder, jeg lægger det her ved, at De ogsaa kan nyde godt deraf, men De maae, om ikke mange Dage, sende mig det igjen. De seer at jeg skal sende Dem de Dagblade jeg faaer fra hende og de skulle komme i Krydsbaand. At De lykkelig og vel kom hjem i Søndags fra Glion, vil jeg antage, ligesom ogsaa at Deres Been nu slet ikke generer Dem. De har vel skrevet hjem om Besøget! Vi have nu faaet koldt heroppe; bliver det saaledes ved maa jeg lægge i Kaminen. Jeg længes efter Solskin, det gjør mig godt, jeg føler allerede nogen Forkjølelse, og har Gigt Hovedpine, men den gaaer vel naar Solen skinner og Luften bliver lettere. Nikolai Bøgh sender venlige Hilsner, men den største Bouquet af saadanne skal De dog have fra Deres hengivne

H. C. Andersen

E.S. Hils Familien Dor

Til Hr Carl Melchior i Vevay

Tekst fra: Niels Oxenvad