Dato: 30. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Bern 30 April 1873.

Kjære unge Ven! Fra Heidelberg har Snee og Kulde fulgt mig, nu er jeg i Bern, og fik strax igaar, da jeg kom, Besøg af Dr Dor, hos hvem jeg lod spørge naar han kunde modtage mig! han var høist elskværdig og i Dag har han undersøgt mit Bryst og fandt Alt i den bedste Orden, kun at jeg var uendelig svag og behøvede Varme, god Luft og "Molken". Imorgen, om Gud vil, kommer jeg til Vevay og han raadede mig at bede Dem sørge for at jeg omtrent Kl 2, naar jeg imorgen kommer, havde to Værelser der staaer i Forbindelse og hvoraf, i det mindste det ene, er ud til Søen og opvarmet. Han anbefalede Hotel Inglesi eller 3 Couronne eller du Lac, men paalagde mig at skrive, at De ikke selv maatte gaae der hen, men sende Nogen. Hvorledes jeg nu faaer at vide i hvilket Hotel der er Værelser veed jeg ikke, jeg kunde maaske kjøre lige til engelsk Hotel og der af Portneren erfare om Værelser ere bestilte men bedre om jeg hørte det paa Banegaarden! Jeg bliver to a 3 Dage i Vevay og gaaer da til Montreux. Her i Bern fandt jeg to velsignede Breve fra Deres Moder og eet fra Deres Fader. Alt vel hjemme! Jeg boer i Bern i Hotel Bellevue men reiser, som sagt, med Toget i morgen Formiddag Kl 10. Hr Dr Dor tager med, men om det er til Vevay eller Geneve, har jeg ikke ret forstaaet. Lev vel, kjære Ven.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

NB

De to Værelser jeg faaer maa være parterre eller første Sal, jeg kan ikke stige høit.

Tekst fra: Niels Oxenvad