Dato: 27. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Heidelberg

Søndagmorgen den 27 April 1873.

Kjære Carl Melchior! Den 14 April forlod jeg Kjøbenhavn, ledsaget af den unge Nikolai Bøgh, vi ere endnu ikke komne længere end her til Heidelberg, hvor vi da ogsaa ere paa tredie Dag, idet jeg gjerne vil besøge Slots-Ruinerne; men siden vi kom har Vinden blæst saa kold og Sneen ligger som Pudder hen over Træerne, saa at jeg er blevet inden Døre og bevæger mig nu, om Gud vil, i Dag syd paa; om faae Dage er jeg i Bern og vil blive meget glad om jeg der fandt fra Dem et lille Brev, poste restante, hvori jeg erfarer Deres Adresse, den jeg ikke veed og hvilket Hotel med Udsigt til Søen, De vil anbefale i Vevay. Jeg hører da ogsaa om Hr Dr Dor er i Vevay eller i Bern, seer De ham før jeg, da bring ham min hjertelige Hilsen. Jeg er endnu temmelig svag og har min stadige Slim-Hoste, der neppe forlader mig før jeg kommer i Varme. Et Par Breve har jeg allerede modtaget fra Deres Moder, Alt synes godt og vel hjemme.

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad