Dato: 13. februar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 13 Februar 1873

Kjære Frøken Ørsted!

Hvorledes er det dog med Dem? Hvorledes lever Deres Moder? jeg veed i lang Tid Intet fra det kjære Hjem paa Nørregade.

Det er nu over tre Maaneder at jeg er i mine smaa Stuer! vel / har jeg i den senere Tid kjørt lidt ud i lukket Vogn, for at faae nogen Bevægelse, men hvad er det! jeg har forsøgt at tilbringe en Middag hos Collins og Henriques, været der alene og i min Syge-Habit, men det er dog en Anstrængelse og jeg har min / Nød med at komme op af [!] Trapperne uagtet det kun er paa første Sal. Hils hjerteligt Deres Moder og alle Kjære! Lad mig vide hvorledes De og hun have det.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 129-30)