Dato: 12. februar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Februar 1873

Kjære Fru Melchior! Tak for al Deres Omtanke for mig, hvorledes skal jeg gjengjælde det! Veiret vedbliver med at være smukt og Hestene blive raske, saa faaer jeg Lov at kjøre igjen.

Om Theater-Forestillingen paa Søndag veed jeg Intet, jeg har ikke seet Nogen der kunde give mig Beskeed.

Tak for Frokosten! Til Middag har jeg tænkt at tage ud til Deres Broder, men maaskee seer jeg forud Dem eller Een og anden fra "Hjemmet", De tillader at jeg kalder Stedet saaledes.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad