Dato: 12. november 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 November 1872.

Kjære Fru Melchior! Uendelig Tak for Deres utrættelige Godhed for mig, udtal det samme til Deres Mand.

Jeg lovede at skrive, saa snart Professor Hornemann havde været hos mig, han kom et Qvarteer tidligere en[d] Collin og blev næsten en Time hos mig, han antog at det var Galden der i stærk Grad var gaaet ud i Tarmene, (forenet med Forkjølelse), han undersøgte mig dernæst, som var jeg en Recrut, der skulde antages eller forkastes, og fandt Alt i allerbedste Orden, imidlertid foreskrev han udenfor det Pulver og den Mixtur jeg bruger, endnu en Theeskeefuld Karlsbadersalt og meente da at jeg snart vilde blive rask, ja at kunne læse førstkommende Lørdagaften i Studenterforeningen. Besøg har jeg ikke senere seet og for Øieblikket er Humeuret godt. Hils Fru Johanne, hendes Mand og Børn, hils Deres Døttre og Emil, samt Jomfruen.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad