Dato: 10. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Februar 1872

Kjære Hr Rudolf Schmidt.

Da jeg vil udgive i et lille Bind alle de Eventyr og Historier jeg i de sidste to Aar har skrevet og som findes spredte i Blade og Tidsskrifter, savner jeg "Kometen", som, om jeg husker ret, for halvandet Aar siden var optaget i "Ide og Virkelighed", vil De ikke nok være saa venlig at levere mig det Hefte til Afbenyttelse. Historien om "Oldefa'er" har jeg.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Nyhavn No 18, første Sal.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 146-47)