Dato: 15. juni 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Emilie Levison

"Rolighed" paa Østerbro, den 15de Juni 1871.

Kjære Jomfru Levyson!

Fra min forrige Vertinde Frøken Hallager, som jeg forlod ved min Reise til Syd-Frankerige, modtog jeg igaar en Skrivelse, hvori hun siger mig at dersom jeg igjen vil boe hos hende under de samme Vilkaar som før, hun meublerer, giver Opvartning & og jeg betaler 25 Rdlr om Maaneden, vil hun tage en Leilighed paa Kongens Nytorv hos a Porta, i samme Gaard hvor jeg tidligere boede hos hende og at en Leilighed bliver ledig til October. Min tidligere Vertinde i Nyhavn har for længe siden fremsat samme Tilbud. Jeg foretrækker / derimod at boe hos Dem, i det jeg efter Fru Henriques Forsikkring veed at jeg intet andet Sted faaer det saa godt, og at det vil være et sandt Held for mig at have Dem til Vertinde. Jeg er derfor med stor Glæde og Tillid gaaet ind her paa i den Overbeviisning at det ogsaa er Deres oprigtige Ønske at jeg boer hos Dem og at De er istand til at modtage mig efter de Betingelser jeg har stillet, thi at De skulde udsætte Dem for egne Udgifter, eller paa nogen Maade sættes i Forlegenhed, kan jeg aldeles ikke tillade. Det maa være en Sag De selv gaaer til med Lyst og Intersse, ikke for at føie mig og vise mig for Familien / Henriques Skyld en stor Imødekommen. De maa være aldeles enig med Dem selv og da give mig en bestemt Termin ved hvilken jeg kan vide om der bliver noget af eller ikke! -

Dagen efter jeg var hos Dem læste jeg igjen i Avisen en Anmældelse om en Leilighed i Nyhavn, Solsiden, 6 Værelser m.m. og der var tilføiet "særdeles billige Vilkaar". Jeg antager at denne Anmældelse ikke er undgaaet Deres Opmærksomhed, men at Leiligheden har været i et altfor gammelt Huus og heelt ned mod Qvisthuusgaaden, saa at De ikke kunde indlade Dem her paa. Det vil glæde mig særdeles om Alt kommer /istand efter mine tidligere givne Tilskrift og at jeg om ikke altforlænge, maa vide god og glædelig Besked, som jeg kan gaae ind paa.

Ærbødigst

H.C. Andersen [Udskrift:] Til Jomfru Levyson, Gothersgade No 16, anden Sal. i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 357, billed 6990-95)