Dato: 10. december 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 December 1870

Kjære Frøken Anna! Mon dette lille Brev naaer til Dem ved Juletid? I Tankerne er jeg hos Dem, Deres Søster og Fru Hänschel. De sidde vist under Tamarinder og høre Fuglesang ved det aabne Vindue, vi have graa Luft, iiskolde Vinde; ja, Vinteren rusker og fyger, men inde have vi det ogsaa godt og jævnligt hører jeg af Brevene fra de tre Reisende og der er saa meget Solskin og Levelyst deri; jeg synes, som gjennem et Glas, at see hele Deres Fart. Meget glædede det mig at høre om Besøgene paa Penieros, høre om Georg og Arthur. De saae vel derude min Buste? jeg forærede O'Neil den før jeg forlod Portugal. Nu har De da ogsaa lært at kjende det deilige Cintra, men beklage maa jeg at De ikke kom til Setubal, der var saa ganske tropisk. Det er et ganske anderledes vel indrettet Hjem Carlos O'Neill har en[d] det kan være i den gamle Bygning Georg beboer; ogsaa Udsigten til Havet med de hvide Klitter er henrivende. Nu har De senere seet Madera og er havnet paa St Croix; har jeg Venner der da hils venligt fra mig, men først og fornemlig flyve Hilsener til Deres Søster og Fru Hänschel. Jeg vil troe at De ved Deres Ankomst paa Øen er blevet modtaget af min: Lykke Peer. Han begav sig saa tidligt hjemmefra at jeg antager, at han har naaet Dem omtrent ved Landstigningen. Gid Alt hvad han fortæller sætte Dem i godt Humeur, dog det har De tilvisse. Den styrkende Søluft har aandet Sundhed og Livs Glæde i Deres Sjæl og Legeme; i Deres lykkelige Alder er altid Modtagelighed for det bedste. Fra Fru Lund i Rom har jeg faaet Brev, hun fortæller at den gamle By er blevet saa reenlig, saa lys og lystig, men Paven har lukket Vatikanet med dets Kunstskatte til stor Sorg for de Fremmede som komme her. Der er omtrent 20 til 30 danske; Treschow med sin unge Kone, født Suhr, ere paa Veien til Rom og hele Familien Suhr følger efter i Januar. Fru Jerichau er i Petersborg. Bloch er meget flittig, hans seneste Billede for Frederiksborg Slotskirke er: Christus som helbreder en blindfødt. Mange nye Bøger har Julen bragt, een af de interessanteste, men temmelig alvorlig og fuld af Lidenskab er "Aaen og Havet", skrevet af Johan Lange. Carl Andersens nye Digtsamling er meget tiltalende. Hartmann har komponeret en smuk Musik til Foraars Sangen i Lykke Peer. Komponisten Løvenskjold er død. Saa nu har jeg rystet min Nyheds Pose. Glædelig Juul og et velsignet Nytaar.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

[udskrift:] Frøken Anna Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad