Dato: 29. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

"Rolighed", Østerbro den 24 August 1870

Kjære Hr Rudolf Schmidt!

Tak for Deres venlige Brev!

Benyt naar De vil, i September eller October-Heftet, min lille Digtning; jeg har nu fuldendt en større der vil udkomme ved Juletid paa Hr Boghandler Reitzels Forlag; jeg har læst den for hr Professor Rasmus Nielsen, han kan fortælle Dem om den. Jeg kommer til Byen i Begyndelsen af September og skal boe i Tordenskjoldsgade No 17, første Sal. Lev vel.

venskabeligst

H. C. Andersen

Kan der staae Oldefader ovenover Fortællingen og i denne, helt igjennem "Oldefa'er"?

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 144-45)