Dato: 7. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed 7 August 1870

Kjære Frøken Anna! Med de andre herhjemme er jeg meget glad over at vide Dem i Interlaken godt indkvarteret. Med stor Glæde modtages og læses Brevene derfra, og Efterretningerne om Deres Sundhedsbefindende. Jeg har nu været paa tredie Uge hos Deres Forældre paa Rolighed, og er meget flittig med at afskrive en ny Fortælling jeg i denne Sommer har bragt paa Papiret. Til Julen tænker jeg den kommer ud og har Navnet "Lykke Per", der er Karakterer i den og vistnok en heel Deel ret morsomt. Ved Indsamlingen til Theaterbygningens kunstneriske Udstyrelse er allerede indsamlet over 51000 Rdlr. Forestillingene i September aabnes nok med Holbergs "Henrik og Pernille" hvori Johanne Schmidt udfører Pernilles Rolle. Steenberg skal have et stort smukt Parti i Operaen Villards Dragoner, som indstuderes. Glucks Orpheus vil ogsaa blive bragt paa Scene med Fru Zinck som Orpheus. Marschners Opera Tempelherren og Jødinden (Hr Simonsen og Frøken Pfeil) ere ogsaa optaget. Svenske Skuespillere af første Rang ved Stockholms Kongelige Theater deriblandt dets højtelskede Fru Hwasser har givet Forestillinger i de svenske Provinsbyer, de have ogsaa besøgt København, men kun for at see Thorvaldsens Museum, Tivoli & ---- Gid at De og Deres Søster kunde en Aftenstund komme her med Telegraph, saa skulde der blive illumineret i den store Veranda foran Havestuen. Der hænger to af de algierske Løgter i Husets "Glasballon" med det altid sladrende Springvand, vilde vi ophænge den røde Løgte der melder "Alt udsolgt", ja De vilde til visse finde Huset overfyldt af Venner og Veninder, som da indfandt sig for at sige Velkommen! De vilde faa saa mange Haandtryk af Herrene og saa mange Mundkys af Kvinderne, at De bestemt blev daarlig, og derfor raader jeg Dem at De ikke kommer pr Telegraph. Vore Tanker er dagligt hos Dem i Interlaken, jeg er der saa levende at jeg hører Køernes Klokker klinge fra Græsgangen mellem Promenaden og Bjergene. I Tankerne bliver jeg saa længe ved Solnedgang, at jeg paa Jomfruen seer den røde Glands gaae over i guult og grønt til den ganske slukkes paa Spidsen;

Træffer De i Interlaken Venner af mig eller min Muse, da hils fra mig, nyd ret den smukke Tid i Bjergelandet og send Hilsen op til Rigi. Jeg har engang udhvilet mig og været en Times Tid paa det Sted hvor Deres Søster og Svoger nu er. Send dem en Hilsen fra mig og fra Poul; han har overdraget mig det.

Deres hengivne trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Niels Oxenvad