Dato: 6. august 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Harriet Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed", Carl Melchiors Fødselsdag

[6/8] 1870.

Kjære Frøken Harriet! Overskriften siger Dem Datoen! Festen feires vel ogsaa i Interlaken ligesom paa Høiden af Rigi? her feires den med stor Hjerte-Varme og 26 Grader i Skygge. Ja den samme Hede havde vi igaar; det var i de sidste tre Uger en ganske deilig sydlig Sommer, saa at Anna, om hun var hos os, kunde have det ganske luunt; rundt om i alle Haver ere Græsplænerne afsvedne, men paa "Rolighed" gaaer man i Græs som om man var i Marsklandene. Jeg boer i de to Værelser som altid forundtes mig paa "Rolighed", men nu ere de bleven noget høiere, man stiger til dem op ad en elegant Trappe med broget Glastag, der om Aftenen kan belyses ovenfra, en lille Trekant danner en Veranda mellem begge Stuer og man kommer ud paa en bred Altan, hvorfra er Udsigt til Have, Springvand og en Deel af tre Kroner! herfra kan man stige op i Taarnet og see ud over Sundet, der vrimler med Skibe. De to omtalte Værelser ere bestemte for Anna, naar hun slaaer sig til Ro i hjemmet. De to unge Piger Anna og Fernanda vare her et Par Dage, de ere saagodt som fuldvoxne, elskværdige, livlige og rigtigt unge; de lavede i de Dage Allesammen Riimbreve, Fernandas var de naiveste og dristigste. Poul er bleven talende Medlem af Familien, udtrykker sig meget godt og holder Foredrag over sin Billedbog. Den yngste Trier er her og fortjener bedste Characteer for Opførsel og Elskværdighed. Her er imidlertid mere stille paa "Rolighed" end før, men det gjør godt, og Deres Moder finder sig vel derved. Hun synes ogsaa særdeles tilfreds med den ombygte Gaard, der endnu er i sin Udvikling til Skjønhed og Beqvemmelighed. Vandfaldet pladsker imellem Blomster i det lille Glashuus som er sat i Forbindelse med Havestuen; i den er saa temmeligt Alt ved det Gamle, kun savnes derinde Harriet

og Anna.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad