Dato: 24. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

"Rolighed" paa Østerbro

den 24 Juli 1870.

Kjære Ven!

Nu bliver jeg nogle Uger her ude hos Melchiors og ønsker da at erholde hver Morgen, fra i Dag Søndag, "Dagens Nyheder" tilsendt, vil Du venligst underrette Vedkommende herom; Maaskee jeg da ogsaa, i Krydsbaand, ufrankeret, erholder de Nummere som ligge henlagte til Mig. Hils Hr Robert Watt!

Din hengivne

H. C. Andersen

Velbaarne

Hr. Edgar Collin!

[udskrift:]

Velbaarne Hr. Edgar Collin

Redactionssecretair

Dagens Nyheder, Østergade 20, Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 422)