Dato: 14. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Petershøi ved Klampenborg

den 14 Juli 1870

Kjære Ven!

Til førstkommende Mandag er jeg her ude paa Strandveien og kommer da, om Gud vil, Byen lidt nærmere, boer paa "Rolighed" hos Grosserer Melchiors. Jeg længes meget efter at høre fra Dig at Du har faaet en Leilighed vi begge kunne være tjent med; at det snart maa ordnes ligger mig paa Hjertet, da jeg i denne Maaned maa give et Bestemt Ja eller Nei om de Værelser der tidligere ere blevne mig tilbudte; det generer mig at give denne Besked de to, tre sidste Dage i Maaneden, og ganske at støde Tilbudet fra mig uden at opnaae at have et Hjem i Din / Leilighed strider ogsaa mod min sædvanlige Betænksomhed, derfor kjære Ven, klem paa, vær elskværdig flink, Du ved, "hvo leder skal finde", og lad mig snarest høre fra Dig om Stedet og Betingelserne. I denne Uge vil et Brev til mig bedst naae herud naar du sender samme til Hr Martin Henriques Høibroplads No 6, i næste Uge gaaer det derimod til Grosserer Melchiors, "Rolighed" - Østerbro; hils din Frue og din kjære lille Søn.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 413-14)