Dato: 6. juli 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed den 6te Juli 1870.

Kjære fortræffelige Ven! Min første Skrivelse i Deres nybygte Hjem bliver et Bønskrift: Jeg kan ikke andet end strax skrive, ligesom forsøge at lette min Samvittighed ved øieblikkeligt at bede om Tilgivelse, Overbærenhed, ja hvad skal jeg kalde det - - Jeg hører her i Dag, ved mit første Besøg, at Deres Fødselsdag har været den 22 Juni, og jeg havde ikke den Dato i Tanke. De fik intet Brev fra mig, ikke det lille fattige Beviis for hvor kjær De er mig, hvor taknemlig jeg er Dem. Ja jeg kan ikke komme for Deres Øine før jeg her har nedskrevet hvor ærgelig jeg er paa mig selv -. Jeg veed nok at De er ikke vred paa mig, men jeg selv er det.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Velbaarne

Hr Grosserer Moritz Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad