Dato: 23. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 23 Juni 1870

Kjære, meget ærede Ven!

iaftes bragte Posten mig den af Dem medundertegnede Skrivelse om et Møde i Anledning af den eventuelle ny Theaterbygnings kunstneriske Udsmykning. Mødet finder Sted den 23 Juni kl 12½, altsaa idag, netop paa den Tid da først Posten gaaer herfra med denne kan jeg saaledes kun sende min Tak og Hilsen.

Det glæder mig at De ærede Herrer have tænkt paa mig og indbudt mig til Mødet, i det jeg tilvisse sympatiserer med Sagen og ønsker at kunne med mine Kræfter være den til nogen Tjeneste. De fattede Beslutninger bliver jeg jo underret om.

Efter saaledes nu at have svaret i Forretningssagen, kommer jeg ind i den lettere Brevstiil, den reent venskabelige og i den sendes Dem, Deres Frue og Børnene min hjertelige Hilsen. Jeg lever stille herude paa Basnæs, har været syg, nemlig plaget af "Zona", nu er det overstaaet. Paa Lørdag tager jeg til Holsteinborg hvor jeg bliver en Ugestid, da maa jeg til Kjøbenhavn for at finde en Huusleilighed og at samles med vore kjære Venner Melchiors paa "Rolighed". Der mødes jeg vel med Dem og Deres Frue, hvis ikke søger jeg Dem paa Klampenborg eller i Hellebæk og glæder mig særdeles til Gjensynet.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 250-51)

Basnæs ved Skjelskjør

den 23 Juni 1870

Kjære, meget ærede Ven!

Iaftes bragte Posten mig den af Dem medundertegnede Skrivelse om at møde i Studenterforeningen den 23 Juni Kl 12½, altsaa i Dag og netop paa den Tid da først Posten gaaer her fra; med denne kan jeg saaledes kun sende min Tak og Hilsen.

Det glæder mig at De ærede Herrer have tænkt paa mig og indbudt mig til Mødet, i det jeg tilvisse sympatiserer med Sagen og ønsker at kunne med mine Kræfter være den til nogen Tjeneste. De fattede Beslutninger bliver jeg jo underretet om./

Efter saaledes nu at have svaret i Forretningssagen, kommer jeg ind i den lettere Brevstiil og sender Dem, Deres Frue og Børnene min hjertelige Hilsen. Jeg lever stille herude paa Landet, har været noget syg, nemlig plaget af "Zona", nu er det bedre. Paa Løverdag forlader jeg Basnæs og tager til Holsteinborg hvor jeg bliver en Ugestid, da maa jeg til Kjøbenhavn for at finde en Huusleilighed og at samles med vore kjære Venner Melchiors paa "Rolighed". Derhen kommer vel ogsaa De og Deres Kone? I ethvert Tilfælde søger jeg Dem en Dag paa Klampenborg eller i Hellebæk og glæder mig særdeles til at gjensee Dem.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 94, 48-50)