Dato: 22. april 1870
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredagen d. 22.de April 1870.

Kjære Andersen, højstærede Ven!

Det har gjort usigelig ondt, at Du allerede flere Gange forgjæves har søgt os i vort provisoriske Hjem, og vi bede Dig derfor at unde os den Glæde at see Dig - helst i morgen Formiddag fra 12 til a. Da skulle vi bestemt være hjemme og kjæle for vor elskelige Digter.

Din hengivne gamle Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter