Dato: 24. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Velbaarne

Hr. Rudolf Schmidt

Medudgiver af "Ide og Virkelighed"

(fra H. C. Andersen.)

Basnæs ved Skjelskjør den 24 Juni 1869

Kjære Hr Rudolf Schmidt!

Iaftes modtog jeg det trykte Ark, som strax blev gjennemlæst og i denne Morgen sendes med Posten til Trykkeriet. Det fornøier mig at den lille Historie tiltaler Dem. Det falder af sig selv at De bringer Retskrivningen i Samklang med Tidsskriftets, jeg beder Dem dertil ret nær at læse efter om jeg har overseet Noget. Ordet Molinasky veed jeg ikke ret om det skrives med y eller i, vil De finde den rette Skrivemaade. Side 3, er glemt en heel Sætning, som jeg nu har indføiet.

Skriver De til Bjørnson da hils ham, ligesom den kjære Professor Rasmus Nielsen.

Med Høiagtelse og

Hengivenhed

H. C. Andersen

E.S.

Maa jeg see et Udhængs Ark saa betids at jeg endnu kan bemærke deri om Noget er blevet misforstaaet?

Velbaarne

Hr. Dr. M.

Rudolf Schmidt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 138-39)