Dato: 19. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør

den 19 Juni 1869

Kjære Hr Rudolf Schmidt!

Her har jeg den Fornøielse, efter Løfte, at sende Dem en Historie til Maanedsskriftet "Ide og Virkelighed" . Jeg seer desværre, at Papiret jeg har skrevet paa er saa tyndt at Skriften slaaer igjennem, dog haabe jeg at De og Sætteren kunne læse det skrevne; i ethvert Tilfælde udbeder jeg mig en Korrektur. Jeg er paa Basnæs til den 6te Juli, senere paa "Rolighed", Østerbro. Excellensen Grev Frijs, hendes Naade Grevinden og Døttrene ere vel nu indtrufne til Frijsenborg?

Vil De bringe min hjertelige ærbødige Hilsen, ligesom ogsaa til den unge Greve Mogens Frijs?

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 136-37)