Dato: 18. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør 18 Juni 1869

Kjære Ven!

I forgaars kom jeg forud til Basnæs; Dagen før Afreisen blev jeg igjen fra Hr Thorkilsen12 erindret om at levere mit Bidrag til hans lille Bog; jeg svarede, hvad jeg svarede Dem, at først naar jeg kom paa Basnæs kunde jeg give dette. -

Her har jeg nu allerede et Digt, som jeg strax sender Dem, med den venskabelig Bøn at dømme det i det jeg ikke selv, medens det staaer vaadt paa Papiret, kan afgjøre om det har Betydning nok til at kunne trykkes. Synes De at det er meget ringe, da læg det hen, men er der Poesi deri, [/] nu saa hjælper jeg jo Manden, da giv ham det, men sørg for at jeg faaer en Korrektur. Jeg er her paa Basnæs til den 6te Juli (Basnæs ved Skjælskjør), senere er jeg at træffe paa Rolighed!

Men som sagt, Digtet benyttes kun, dersom De synes at jeg godt kan sætte mit Navn under det. Den Fortjeneste jeg selv lægger deri, er den, at jeg i [overstreget: fir] tre Vers rummer hele Indholdet af den uendelig lange gamle Vise. Hils Deres elskværdige Frue og glæder De mig med Brev, da øver De en sand Gjerning med Deres

hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Digtet faaer jo Plads i "September Maaned"?

Tekst fra: Solveig Brunholm