Dato: 16. april 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 April 1869

Kjære Hr Fudolf Schmidt!

Først i dag har jeg faet talt med Etatsraad Thiele; han sgade mig at han i sin Livs Optegnelse havde givet en heel og fyldig Skildring af Fru Rahbek og Bakkehuset; dette Skrevne havde han tænkt paa selv at give ud og det blev en ikke ganske lille Bog.

Tilgiv at jeg først i Dag seer mig istand til at bringe Dem denne Besked.

Med Høiagtelse

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 134)