Dato: 6. april 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolf Schmidt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 April 69

Kjære hr Rudolf Schmidt

Paa Deres venlige Spørgsmaal har jeg den Fornøielse at kunne svare at De ganske vist "i Aarets Løb", skal erholde Bidrag fra mig; de to Eventyr "Solskins Historier" og "Hvad man kan hitte paa" har jeg derimod endnu Bestemmelse for. I April haaber jeg at have heelt nedskrevet Fortsættelsen af mit Livs Eventyr, og da vil jeg faae Tid, og jeg haaber Stemning, til at udarbeide en eller anden Digtning jeg har i Tankerne, er jeg tilfreds med den, bringer jeg den, men kan ikke nu sige om det bliver snart eller senere.

ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 58, 131)