Dato: 28. december 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 28 December 1868.

Kjære Frøken Ørsted!

Tør jeg ikke nok plage Dem, det er sidste Gang iaar! oversæt for mig paa Fransk vedlagte Brev til Hr Genevay, [ Brev] men jeg vil ogsaa gjerne bede om at kunne sende Deres skrevne ord, kun at jeg sætter selv mit Navn under. Er det mueligt til Onsdag? Hils Deres Fru Moder, Broder og Søster.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Til Frøken Mathilde Ørsted

Adresse: Fru Konferentsraadinde B. Ørsted. Boer paa Nørregade lige for Indgangen til Frue Kirke i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57. 37)