Dato: 3. december 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Inspruck

den 3 December.

Nu er jeg midt i Tyrol ! Alt er Vinter ! Alt Snee og Iis ! jeg forlod München uden at Holst fulgte med, han vil blive der til Julen ! jeg er reist alene over Bjergene. Da jeg igaar kjørte paa Posthuset, stødte en Karl mig en Dør ind i mit venstre Øie, saa det nær var stødt ud, men jeg er sluppet med lidt Blod og med at gaae en Tid endnu med et kulsort Øie; hele Natten har jeg i Deligensen maatte sidde med koldt Vand og bade det, iaften er Svulsten faldet og Øiet selv vel ! – Før jeg forlod München kom jeg ind i en Boglade; der stod Miniatur Bibliothek for udenlandske Klassiker; de udkomne Forfattere var Tegner og Florian , den følgende var Andersen; det var min Improvisator, men kun første Deel, Boghandelen paastod det var den hele Bog og sagde tilsidst ganske vred "ich sage, ich habe es gelesen !" – "Aber ich habe es geschrieben! " sagde jeg, og saa blev han tam . I min ny Stambog har jeg nu Blade af Thorvaldsen, Øehlenschlæger, Ole Bull, Mendelsohn Bartholdy, Lachner, Cornelius, Philosophen Schelling, Stiegler &. - Jeg boer i der Sonne, i Pragtgaden, med store høie Bjerge der kneise over Kirkerne, Alt er Snee og Iis, men Overmorgen seer jeg Italien, da skinner min varme Sol, da er jeg Grækenland nærmere.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost