Dato: 28. september 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 28 Sept 1868.

Kjære Frøken Ørsted.

I Eftermiddag venter jeg at komme til Byen for at blive der; imorgen har jeg Vesitter at gjøre hos reisende Venner og kommer næppe paa Nørregade, men faaer jeg ikke Afbud fra Deres Fru moder, tillader jeg mig at indfinde mig paa Onsdag, den Tid de altid, Begge, venligt modtage mig.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

[Udskrift: Til Frøken Mathilde Ørsted

Dresse Enkeconferensraadinde Ørsted

Nørregade, udfor Indgangen til Frue Kirke

i Kjøbenhavn

(fra H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 106)