Dato: 14. maj 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Paris 14 mai 1868

Kjære Ven!

Et Par Dage har jeg været i Paris men her er, for mig, ikke som i forrige Aar, jeg savner betydeligt Udstilling, jeg savner ogsaa Dem, De med Deres personlige, kammeratlige Elskværdighed er her ikke, Jeg boer denne Gang særdeles godt, i samme Hotel, som vi begge boede, men denne Gang langt bedre. Jeg traf ved min Ankomst her Kommisær Wolffhangen, der med vor Landsmand Schmidt vilde til London, hans Leilighed fik jeg, den er vel lidt dyr, men da jeg kun bliver her en 8 a 10 Dage tog jeg den og fortryder det ikke. I Dag har et Par Landsmænd arrangeret en lille Middag for mig, Tænk dog en Vicomte, hos hvis Fad spiiste sammen var med. Aftenen tilbragte jeg i Tarbio Loge hvor jeg talte med hans musikalske / lille naive Moder, I Dag har jeg besøgt Genevai, det var da en orfærdelig lang Vei, næsten halvanden Time at kjøre frem og tilbage, han boede høit, femte Sal, men meget vel indrettet og havde flere Værelser jeg saae en smuk Tegning paa Porcelæn af Datteren, Igaar var jeg i Opera Comik og hørte de to første Acter af Aubers nyeste Opera den er meget ungdoms frisk, men han er kun 20 Aar fire Gange, og et Par Barneaar til. Jeg er nu tre Gange fyldt tyve Aar og endelig tre til, troer Barn i de tre Gange tyve! Gud hvor jeg er ung men meget fornuftig i min unge Alder. dette Brev maa da naturligviis ikke trykkes før jeg som gammel Mand og henfaldet til Historie??

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 195)