Dato: 24. marts 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Henry W. Longfellow
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Marts 1868

Kjære beundrede Ven!

Een af mine yngere Venner, Grosserer M. Melchior, en Mand, der om De kjendte ham som jeg kjender ham, vilde skatte og holde af, kommer til New York, han er Overbringeren af min hjerteligste Hilsen og et Portræt-Kort der viser Dem mit Billed, om De ikke allerede kjender det. Tak for Tilsendelsen af Evangeline, tak for det seneste lille Brev fra Dem, som een af Deres Landsmænd bragte, men som jeg først modtog efter min Hjemkomst fra Spanien og Portugal. Min Tanke er tidt hos Dem og kjære Venner i det mægtige Amerika, / Laae ikke det store Verdens-Hav mellem os da kom jeg der hen men Søreisens Længde afskrækker mig. Deres Hjemlands rige Literatur bliver mere og mere kjendt i Danmark, selv de reent lyriske Digtere blive her læste ogsaa i mit Modersmaal, ret godt gjengivne. Tak for de Skatte De har forundt os Alle, og bevar i Deres venlige Erindring, een af Vennerne og Beundrerne, Deres

trofaste H. C. Andersen

Til

Digteren Longfellow

Tekst fra: Solveig Brunholm