Dato: 18. november 1867
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenvænget 18 Nov 1867.

Høistærede Æresborger Andersen!

Nu da ikke blot Europa, men ogsaa Odense sætter Dem paa Ærens Tinde, føler jeg alvorlige Skrupler ved at byde Dem til at sidde paa saa ringe en Plads, som en Stol ved mit Middagsbord er.

Dog - den der Intet vover, Intet vinder! - Tør jeg haabe at see Dem i Morgen Tirsdag - til Middag paa sædvanlig Tid og Sted?

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost