Dato: 14. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 14 August 1867.

Kjære Frøken Hallager!

Veiret er nu blevet saa smukt og som det synes, kommet i det stadige Hjørne, De vil derfor finde det rimeligt at jeg nøler med Hjemrejsen; man er saa venlig at holde paa mig, jeg har lovet at blive denne Uge endnu og er saaledes ikke i Kjøbenhavn før Mandag Eftermiddag den 19de, skulde der skee Forandring vil De tidligere høre fra mig.

De har ikke været paa Landet? Ikke været ude i Skoven i denne Sommer? De har ikke seet til Festlighederne for vore franske Venner? Det var min Bestemmelse at have været med, men da jeg hørte Arangementet, hvorledes det gik Slag paa Slag, frygtede jeg for at blive alfor træt, ikke at have Kræfter nok til saaledes at være paa Fart og jeg opgav det; da jeg har det saa fortræffeligt hvor jeg er. Store Værelser, en smuk Have ned til Stranden, venlige Mennesker om mig, Vogn og Heste til Udflugter, Alt har jeg, og jeg bliver, men et Savn er det, ikke at see al den Glæde og Stads inde i Byen.

Naar vi nusees maa vi nok tænke paa og tale om Brændsel til Vinteren, den rykker frem og staaer for Døren før man veed det. Alt er godt og vel hos Dem? jeg glæder mig til at see Deres venlige Ansigt.

Ærbødigst H.C. Andersen

[ Udskrift]

Til

Frøken Hallager.

Photographinde.

Lille Kongensgade N° l - tredie Sal i Kjøbenhavn.

(fra H.C. Andersen.)

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost