Dato: 12. august 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Meïr Aron Goldschmidt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 12 August 1867

Kjære Hr Goldschmidt!

Her har jeg den Fornøilse, efter Løfte, at sende Dem et nyt Eventyr: "De smaa Grønne", synes De om det, da er det til Deres Tjeneste, men jeg betinger mig Ret til, efter et Aars Forløb, at kunne optage det mellem mine andre Eventyr og Historier. Kommer dette mit Bidrag for seent, vær da saa venlig at sende mig det snart tilbage.

Deres hengivne

H. C. Andersen

til Digteren Goldschmidt

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 163)