Dato: 3. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Gebhard Moltke-Hvitfeldt
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 3 Juli 1867

Kjære Hr Greve!

Min hjerteligste Tak for Deres store Godhed mod det unge Menneske, dernæst en ligesaa varm Tak for Deres Velvillie for mig; vil Gud er jeg allerede Løverdag Formiddag paa det kjære gamle Glorup. Fru Scavenius fra hvem jeg skal bringe venlige Hilsner, reiser Søndag morgen med sine Børn til Schweiz, jeg vil derfor tage fra Basnæs, Løverdag-Morgen, den 6te, saa tidlig at jeg er i Korsøer naar Morgentoget indtræffer der fra Kjøbenhavn og da strax gaae over Bæltet. Deres Excellense / er saa venlig at love mig Deres Vogn i Nyborg, jeg vil saaledes være istand til at naae Glorup til Frokost-Tiden. Det er deiligt at Deres Fru Grevinde er hjemme, jeg tillader mig at sende min glade, ærbødige Hilsen; De ville jo nok begge beholde mig en otte Dages Tid, jeg veed at jeg vil føle mig hjemme og takker forud for de smukke Dage, som venter mig.

Deres Excelenses taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 801-02)