Dato: 29. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Bern i Schweiz den 29 Mai 1867.

Kjære Frøken Hallager!

De seer af Overskriften at jeg er i Schweiz, hvor hen jeg reiste efter Opholdet i Paris, dette var meget anstrængende og trættende, Mstandene ere saa store og det blev vanskeligt at finde Vogn, saa at jeg gik i det Utrolige. Indbudt af een af mine Venner der boer i Jurabjergene kom jeg her hen, fra varm Sommer til Regn og Snee, jeg forkjølede mig og var saaledes ikke rask nok til at gjøre Hjemreisen saa hurtig jeg havde betænkt, jeg var saa gjerne kommet til Festlighederne den 26de, nu indtræffer jeg først senere, men De skal forud faae at vide Dagen. Jeg bliver endnu i denne Uge her mellem Bjergene, gaaer over Interlaken og Basel hjemad og det uden at standse om Gud vil. Naar vi sees skal jeg fortælle om Udstillingen i Paris og vise Dem den i Billeder, jeg eier en Deel. Gid at jeg maa finde Dem ved god Sundhed! hils paa det venligste Deres Pige fra mig, hun passer jo nok mine Blomster. Den 20 Mai haaber jeg De har hævet de 25 Rdlr jeg skulde betale forud for Mai-Juni! - De veed at jeg ikke gjerne vil staae i Pengegjæld. Lev hjertelig vel.

Deres hengivne H. C. Andersen

[Udskrift:]

Til

Frøken Hallager Kongens Ny torv. Kjøbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost