Dato: 23. maj 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian IX , Frederik VIII , Louise
Sprog: dansk.

Paa Sølvbryllupsfesten

Sølvbryllupsparret, Kong Christian den Niende og Dronning Louise

den 26de Mai 1867.

Fra Vilhelm Tells til Palnatokes Hjem,

Fra Alpelandet med de dybe Søer,

Flyv, Sangfugl, did, hvor Havet løfter frem

Den friske Bøgeskov, paa Danmarks Øer,

Der er saa søndagsfestligt denne Dag,

Sølvbryllups-Klokkerne i Slottet klinge.

Flyv, Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag,

En dybfølt Sang Du Kongeparret bringe.

Hver Storheds Drøm blev Sandhed underfuld,

Til Kongekrone svulmed' Brudekransen;

Med Hjertets Guld og Kongekroners Guld

Gaaer Børneflokken frem i Hædersglandsen.

Dog ogsaa Prøvelsernes Bølge slog

Mod Kongens Huus, den slog mod Folk og Rige.

Gud holde og udfolde Dannebrog,

Det sank fra Himlen, – lad i Glands det stige!

Huuslivets Lykke holder Fest idag,

Sølvbryllups-Klokkerne i Slottet klinge,

Flyv, Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag,

Bær frem i Sang – er den end svag og ringe –

Det bedste Ønske Hjertet bringe kan:

Gud være med i Glæde og i Smerte,

Guds Aasyn lyse over Folk og Land,

Da er der Fryd i Kongeparrets Hjerte.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Paa Sølvbryllupsfesten

(den 26de Mai 1867 )

[overstr: 1867.]

Fra Vilhelm Tells, til Palnatokes Hjem,

Fra Alpelandet med de dybe Søer,

Flyv Sangfugl did, hvor Havet løfter frem

Den friske Bøgeskov, [de grønne rettet til: ] paa Danmarks Øer,

Der er saa søndagsfestligt denne Dag,

Sølvbryllups Klokkerne i Slottet klinge.

Flyv Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag,

En dybfølt Sang Du Kongeparret bringe.

#

Hver Storheds Drøm blev Sandhed underfuld,

Til Kongekrone svulmed' Brudekransen;

Med Hjertets Guld og Kongekroners Guld

Gaaer Børneflokken frem i Hæders Glandsen.

Dog ogsaa Prøvelsernes Bølge slog

Mod Kongens Huus, den slog mod Folk og Rige. /

Gud holde og udfolde Dannebrog,

Det sank fra Himlen, – lad i Glands det stige!

#

Huuslivets Lykke holder Fest i Dag,

Sølvbryllups Klokkerne i Slottet klinge

Flyv Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag

Bær frem i Sang – er den end svag og ringe –

Det bedste Ønske Hjertet bringe kan;

Gud være med i Glæde og i Smerte,

Guds Aasyn lyse over Folk og Land

Da er der Fryd i Kongeparrets Hjerte.

--

H. C. Andersen

Locle, i Schweiz (Jurabjergene) 1867

Tekst fra: Solveig Brunholm (XXI-C-68)