Dato: 13. marts 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Onsdag 13 Marts 1867

Kjære Frøken Ørsted!

Nu sidder jeg igjen i det! giv mig Raad og Bistand. hele næste Ug er jeg indbudt til Middag hver Dag, og af Deres Moder, til Onsdag; (i Dag svigter jeg, det kan og vil jeg ikke næste Gang, men troer De det lod sig gjøre at jeg kom Torsdag eller Fredag istedetfor paa Onsdag (det vil sige Torsdag eller Fredag i næste Uge), jeg kan een af de to Dage undskylde mig der hvor jeg ventes, og saaledes komme paa Nørregade det jeg ikke nu igjen opgiver.

Sagen er, at jeg imorges, altsaa otte Dage forud, fik en meget venlig Skrivelse fra Fru Puggaard, at da hun nu skrev saa betids / vilde jeg vistnok være istand til at indrette det saaledes at jeg kom hos hende og hendes Mand med en Kreds af gode Venner, førstkommende Onsdag; jeg har intet Svar givet og kan det ikke før jeg hører om Deres Moder lige saa gjerne og ligesaa venlig seer mig Torsdag eller Fredag. Med hjertelige Hilsener.

Deres ærbødige

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 309, billed 6862-63)