Dato: 16. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Januar 1867.

Kjære Fru Ingemann!

Da jeg i Fredags tog ind til Byen følte jeg mig ikke ret vel og havde dertil Frygt for igjen at blive sneet inde; derfor kom jeg ikke ind til Sorø, maatte undvære at see Dem og tale med Dem. Meget glad blev jeg imidlertid ved at opdage Sophies fornøiede Ansigt udenfor Vogn-Vinduet; Tak for Blomsterne De sendte mig ved hende, og særlig Tak for Brevet som med det lille Laurbærtræ forleden Dag kom i min Stue. Hvor De dog er hjertensgod mod mig! ogsaa Sophie maa jeg takke fordi hun saaledes har pleiet / det lille Træ; det kom til mig vel indpakket men da jeg fik det ud saae det af Kulde saa forkommet ud at jeg troede, det snart var forbi med det. Bladene vare tørre og klemte; jeg stænkede det over med Vand, satte det i Vinduet bag Gardinet for at Stue-Varmen ikke pludseligt skulde overraske det; og næste Morgen da jeg saae til det, var det forfrisket og grønt, nu breder det sig som om det aldrig havde været paa Reise i Vinter-Kulden. Jeg er meget tilfreds med min nye Bolig og jeg vilde ønske at De kunde see hvor hyggelig og pyntelig med Malerier, Blomster, Statuetter og Tepper, jeg har faaet min største Stue. Kun mangler / jeg Solskin, det kommer ikke uden en Time om Morgenen; hvor jeg før boede havde jeg Solen den hele Dag. Jeg længes efter at høre hvad De synes om "Breve fra Helvede", Bogen er meget læst og vel omtalt. I "Vintergrønt" staaer to smukke Digte af Bergsøe, eet: "Løvfrøen" og et andet: ["]Græshopperne". Digteren og Naturforskeren aabenbare sig i god Forening i dem begge. Professor Christian Winther der var næsten blind er i disse Dage taget under Behandling af Hansen og det er lykkedes godt. Af Hauch skal et nyt Stykke paa Scenen; det vil da sige det er skrevet for flere Aar siden og antaget til Opførelse allerede 1859, dets Navn er "Qvindehævn" og er hentet fra "tusinde og een Nat." / Lorenz Fröhlich i Paris har allerede fuldført en tredie Deel af de Billeder som skulle illustrere de seneste 8 Hefter: nye Eventyr og Historier, saa at disse ville kunne udkomme i Løbet af dette Aar. Carl Bloch maler i disse Dage Kongen og Dronningen, begge Portrætter ere bestemte som en Gave til Prindsesse Dagmar. Med "Niels Ebbesen" gaaer det deiligt fremad, men vil dog ikke blive færdig saa at det kan komme paa Udstillingen i Paris, men senere paa Udstillingen i Wien. Hils Wilsters, Rossings, Harders, og alle vore fælles Venner i Sorø, og er De en Dag i Stemning til at skrive, da glæd mig med et Brev.

Deres taknemlige hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 308, billed 6858-61)