Dato: 10. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basnæs den 10 Januar 1867

Kjære Fru Ingemann!

Den sidste Dag i det gamle Aar skrev jeg Dem til, jeg vil troe at De har modtaget det og haaber at De ikke er syg; jeg er endnu paa Landet og har den lange Tid slet ikke følt mig vel efter den voldsomme Tandpine jeg leed af i Kjøbenhavn. Paa Basnæs var, som jeg skrev, for bevægeligt og omflyvende i Juletiden og derfor tog jeg over til Holsteinborg hvor der var særdeles stille, men allerede de første Dage i Aaret vilde de der Alle til Kjøbenhavn og blive Vinteren over, jeg maatte altsaa igjen til Basnæs og havde det Uheld da jeg vel var i Vognen og / vilde lukke denne til at faae den venstre Pegefinger ind i en Mekanisme der slog til og nappede ikke blot et Stykke Hud, men et lille Stykke Kjød ud af Fingerspidsen; det smertede meget og jeg har i alle disse Dage gaaet med Omslag, nu synes det at læges. Den 10de, senest den 11, maatte jeg være igjen i Kjøbenhavn og derfor var det min Bestemmelse senest som igaar at have indtruffet i Sorø, men vi have lige til i aftes været uden Breve og Aviser, man har sagt at Banetogene vare standsede og jeg sidder altsaa endnu her. Imorgen maa jeg nødvendig afsted; i Slagelse erfarer jeg hvorledes det forholder sig med Befordringen, kan jeg gaae lige til Kjøbenhavn, da / er jeg nødt til at gjøre det, men er der endnu nogen Standsning da er jeg imorgen Eftermiddag i Sorø. Maa jeg flyve forbi, da sees vi først, om Gud vil, i April! hils venligt Sophie fra mig, men maaskee sees vi! jeg føler mig noget nerveus og i Dag virker det i den syge Finger. Julen har været dog næsten lidt for stille og jeg har aldeles ikke kunnet gaaet om i Haven eller paa Landeveien. Gud veed hvad det nye Aar bringer, det henrundne var for mig rigt og godt; jeg gjennemløb det med Tankerne Nytaars Aften da jeg sad alene i min lille Stue. Om en tre Uger reiser Bergsøe med sin Søster til Italien, den unge Jonas Collin / som var med mig i Spanien, ledsager ham. De har vel læst Bergsøes: "Fra Pjazza del popolo". "Breve fra Helvede" have ogsaa vakt stor Opmærksomhed. - Der er i det Hele taget udkommet en Mængde Bøger ved dette Aar-Skifte. Mine Planer i det nye Aar er at flyve til Paris i April og see den store Udstilling; man fortæller at der komme hele Huse og Telte med Beboerne selv, fra Asien og fra Africa; hvert Land skal representeres; Fra Grønland og Island komme kun Folkefærdets Klædnings Stykker men udstoppede Figurer faae Klæderne paa. Lev nu vel, kjære Fru Ingemann! tak for Deres trofaste Deeltagelse for mig

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 307, billed 6854-57)