Dato: 3. januar 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Thora Hallager
Sprog: dansk.

Holsteinborg 44 den 3 Januar 1866 [dvs. 1867] ved Skjelskjør

Kære Frøken Hallager!

Glædeligt Nytaar! Endnu tænkerjeg ikke paa at komme til Byen, der vi]l vist hengaae en otte Dages Tid før det skeer, men jeg skal nok, Dagen forud underrette Dem om min Ankomst og bede Dem at have Stuen varm. Den nye Kakkelovn er vel sat op og mine Blomster glemmer De jo ikke, de erholde Vand og staae ikke oppe i Vinduerne dersom disse forstærkt fryse til. Reisen herud gik ganske godt; jeg kom tidsnok paa Banegaarden og naaede allerede lidt over 9 Slagelse, men saa gik det langsommeligt med Deligense og først ud paa Eftermiddagen var jeg paa Basnæs, hvor om Aftenen Juletræet tændtes og hvor vi senere havde et stort Julebal; Familien her har besøgt og besøger endnu Naboerne, selv det mere fjerne Gaunø, hvor igaar var stort Bal, men jeg har ikke vovet mig med da Tænderne endnu ere lidt skrøbelige; for imidlertid ikke at sidde alene paa Gaarden tog jeg for et Par Dage siden her over til Holsteinborg hvor jeg i stille Hyggelighed har det godt. Imorgen reiser jeg igjen til Basnæs og derfra skal De høre fra mig naar jeg tænker paa Hjemreisen. Lev glad og vel, bring ogsaa en Hilsen til Deres Caroline, som De vel endnu har.

Ærbødigst H.C. Andersen

[ Udskrift:]

Til

Frøken Hallager

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost