Dato: 12. december 1866
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rosenborg d. 12te Decbr. 1866.

Kjære Professor Andersen!

Da jeg idag ikke var saa heldig at træffe Nogen i Deres Bopæl, tillader jeg mig skriftlig at meddele Dem, at den nye engelske Minister Sir Charles Murray, ikke at tale om Lady Murray, brænde af Begjerlighed efter at gjøre Deres Bekjendtskab. De have i den Anledning anmodet mig om at formaae Dem til en Dag at følges med mig ned til dem, hvis et saadant Forslag ikke maatte ansees for altfor paatrængende. Turde jeg komme op til Dem Fredag eller Løverdag Formiddag t. E. Kl. 11, for at hente Dem? Eller maaskee en anden Dag først i næste Uge?

Et bekræftende Svar vilde meget glæde Deres meget hengivne og forbundne J J A Worsaae

Velbaarne!

Hr. Professor H. C. Andersen, Ridder af fl. Ordener, Dbmd & &

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost