Dato: 29. november 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Lose
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Nov: 1866

Kjære Hr Lose

Det er slet ikke med Fornøielse at jeg skriver dette lille Brev, thi jeg er kjed over mig selv. Jeg vilde gjerne, da De ønsker det, bringe Dem et Eventyr eller en Historie til Folkecalenderen, jeg har ogsaa en ret heldig Idee og siden vi senest talte sammen har jeg læst og indsamlet hvad der var nødvendigt at have som Materiale, det er sat paa Papiret, men jeg er utilfreds der med, det trænger til at beaandes, og det føler jeg mig i disse Dage ikke i stand til, det vil imidlertid / komme, men da er det for seent for Dem, det vil sige til Calenderen iaar; men er det dat et Stykke der ergodt og værd at læse ken det jo lægges hen til næste Gang Nu tør De ikke vente det.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 738-40)