Dato: 17. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Thea Melchior
Sprog: dansk.

Min lille velsignede Thea

Ja du er rigtig min Ven,
Du skrev og jeg skriver igen; -
Den duftende søde Spirea
Lavendler paa Kryds og paa Tvers
Usynligt ligger i Brevet;
De ser det er nydeligt skrevet,
Du seer det er skrevet paa Vers.
Dit Brev var fra Hoved til Hale,
Som om jeg hørte Dig tale
Og Dig ind i Øinene saae;
nu vilde jeg grueligt gjerne,
Mit Brev skulde staae som en Stjerne.
Men hvad skal jeg helst finde paa?
Historier kan jeg saa mange,
Men de ere grusomme lange,
Papiret vil ikke forslaae.
Hvad hører Du helst lille Thea?
Et Eventyr om en Spirea,
Om Rachel eller om Lea
Hvad eller Ristoris Medea
Men den er lidt svær at forstaae.
Hvad ønsker Du helst lille Thea
Om Lea, Medea og Gea?
Ja Riim kan jeg nok finde paa;
Ønsk ikke at Brevet faar Ende,
Thi saa maa jeg ærligt bekjende
Jeg bliver i daarligt Humeur.
Jeg lever herude paa Landet
Paa Basnæs der ligger ved Vandet
En tre Fjerdingvei fra Skjelskør.
Men snart er jeg inde i Byen,
Med Damper man flyver som Skyen
Saa samles vi alle igjen
Hils venligt nu Fader og Moder
Og derpaa din Søster og Broder
Hver af dem! ----
for jeg er

Din Ven

H.C. Andersen

Til lille Thea Melchior

den 17 October 1866.

Tekst fra: Niels Oxenvad