Dato: 15. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Thomas Mathias Steenbuch

Basnæs ved Skjelskjør den 15 October 1866.

Kjære Hr Dr. Steenbuch!

Den unge Jonas Collin, der tidligere har reist med mig i Spanien og Italien er Naturforsker og det er især Sneglene der er hans Studium; for et par Dage siden sendte han mig vedlagte Kapsel hvor er en Snegl, der som han skriver, findes kun faae Steder i Danmark, uden paa Holsteinborg hvor denne er taget af Dr. Steenbuch, han beder mig særdeles om at skaffe sig endnu et par Exemplarer, men for at kunne det og tillige erholde de rigtige er det at jeg beder Dem, kjære Ven, om De ikke paa Deres Vei kan anholde et Par af disse sjældne Krybdyr og give mig til ham; / den vedlagte Snegl med Foderal maa jeg ogsaa have tilbage. Jeg kommer Løverdag Eftermiddag til Holsteinborg og bliver der til Onsdag-Morgen, det er altsaa, fra i Dag, over en Uge til Afreisen. Jeg plager Dem dog ikke for meget? Min venlige Hilsen i Deres Hjem, særligt til den syge Frøken Borup; hun var saa livfuld, saa sjælesund at see til, Gud mildne hendes Smerter, styrke og glæde hende.

Venskabeligst

[udskrift:] Velbaarne Hr Dr: Steenbuch.

pa Holsteinborg.

(fra H.C. Andersen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 302, billed 6839-41)