Dato: 18. august 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Bordeaux 18 August 1866

Kjære Ven!

Uagtet jeg betvivler at De er i Paris, vil jeg dog, stolende paa min Lykkestjerne, skrive dette Par ord. Med Dampskibet fra Rio gik jeg, i Tirsdagsmorges (den 14de) fra Lissabon og naaede Fredag aften Bordeaux, her bliver jeg et Par Dage; maaskee lidt længer, det vil afhænge af den Underretning jeg beder Dem give mig. Skriv mig til strax naar De faaer dette Brev og siig mig hvorledes det staar til med Sundheden i Paris, om der er Kolera eller ikke, og i hvilken Grad; betragtes denne for ubetydelig, da bliver jeg lidt længere i Paris. Send Deres Skrivelse til mig i Hotel Richelieux i Bordeaux. Meget har jeg at fortælle Dem nye det deilige Portugal, om Opholdet i Setubal, hvor Naturen er aldeles tropisk og om Cintras Deilighed. Her er det i Sandhed som om alle Skjønhed, lige fra Sverrig-Norge til Sydhavsøerne, samlede sig. Jeg har været i det romantiske Coimbra og ved det sandende halv undervandske Avairo, jeg har i mig mangt et Stof til Digtning. Hils Dere elskværdige Frue og yndige lille Pige! Skriv snarest.

Deres Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 89-90)