Dato: 16. maj 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Lissabon den 16 Mai 1866

Kjære Ven!

Endelig er jeg hernede, ja allerede otte Dage har jeg udhvilet mig i et lykkelig Hjem, efter at have tilsidt prøvet den meget besværlige Reise fra Madrid til Lissabon, hvor jeg i to Dage og tre Nætter i jagende Fart ideligt maatte afsted. Gjennem hele Frankrige var det som en Festreise; i de fleste Byer saae jeg een og anden af mine Bøger i Boghandlernes Vindue, jeg fandt saaledes en særdeles god fransk Gjengivelse af "Billedbog uden Billeder" udkommet hos Hachette i Paris. Over otte Dage blev jeg i Bordeaux, hvor De, kjære Ven, glædede mig med Brev, tak derfor! Her fandt jeg flere Landsmænd og mange opmærksomme Franske, de vil i Bladet la Gironde see mit OPhold der hæderligt og smukt omtalt, Stykket sluttes med: " - "Andersen a reçu a Bordeaux aux chaleureux accueil dans toutes les maisons ou il est allé, et il a partout fait apprecier les qualités de son coeur, égales au moins aux dons brillants de l'intelligence que le ciel lui a departiés. Le General Daumas avait gracieusement mis sa loge du Grand-Theatre à sa disposition. Les Danois habitant Bordeaux ont été flattés des égards prodigues à leur poèts national". - Over Bajonne kom jeg ind i Spanien og her var det saa særdeles koldt at jeg paa hele Reisen her er reist i min tykke Vinterfrakke og med en ulden Plaid; det er noget usædvanligt, men heldigt for mig. I Madrid følte jeg mig slet ikke hyggelig og jeg havde ingen dansk Konsul, denne var reist til Paris, jeg tog nu Plads med med Coureren og reiste over Stok og Steen til Badajos; gjennem de mennesketomme Landskaber, Nætterne vare saa tyst romatiske, med Ruiner i Maaneskin, eensomme vilde Egne; strax ved Badajos søgte jeg Jernbanen og reiste saaledes, som sagt, hele to Dage og tre Nætter uden Hvile; Mad og Drikke maatte jeg selv føre med; det var en besværlig Tour. Portugal behager mig! her er friskere Grønt, nette reenlige Huse og man er ligesom i et mere kultiveret Land. Jeg boer smukt og hyggeligt hos O'Neills ethalv Times Vei udenfor Lissabon. iforgaars blev jeg meget huldrig modtaget af Kong Fernando, Fader til den regjerende konge, som selv førte mig om i hans deilige tropiske Have, tæt ved Tajo-Floden. I disse Dage skal jeg til Setubal og Cintra, det deiligste Sted i hele Portugal. Byron kalder det ogsaa "Det nye Paradies". Foraarets Throne. I Deres kjærkomne Brev til mig, skrev De at jeg kunde sende Georg Sand et Brev, ja at jeg kunde skrive dette paa Dansk, det vilde da blive oversat for hende. Brevet er skrevet, Brevet følger med, tag Dem af det, og var dette istand til at skaffe mig igjen et par Ord fra den høist-beundrede Forfatterinde, da vil det være den deilige Bouquet der kan sendes mig! Bring den fortræffelige Hr. Hetzel min hjerteligste Hilsen, beed ham at bevare sin Interesse for mig, ikke opgive sin Tanke om at sende et Par af mine Bøg, godt oversatte, ud i Verden; den første af disse ønsker jeg maae blive tilgaaet Georg Sand, som Tegn paa min Beundreing og inderlige Hengivenhed, De vil see at jeg i Brevet til hende har sagt det. Hils Deres elskværdige Frue og min lille Veninde vedbliv som De har begyndt, at forherlige mine Eventyr med Deres deilige graciøse Billeder; lad Reitzel naae betids til Juletid faae til det første Hefte.

Endnu engang Tak for de smukke Timer jeg tilbragte hos Dem; jeg glæder mig ved at mine Eventyr, der have forundt mig saa mange Glæder og saa meget Godt, nu ogsaa har bragt os to nærmere, i det jeg saa særdeles skatter Dem som Kunstner og Menneske og af hele mit Hjerte ønsker at vi to meer og meer maa blive gamle Venner. Mit Brev til Georg Sand lægger jeg uden Konvolut, her hos Deres, De tager den jo af det og det er Gjengivelse. Glæder De mig, som jeg haaber, meg Brev, da er min Adresse: a Monsieur, Mrs. O'Neill Chavaier, Consule du Danemarc à Lisbonne.

Nu lev vel!

hjerteligst

h. C. Andersen

Til Hr Lorenz Frølich.

E.S. Den Dag Dampskibet kom her til fra Bordeaux ventede man mig med samme og alle danske Skippere, her er for Øieblikket 14, havde heiset vort danske Flag til Velkomst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 85-88)