Dato: 19. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Bordeaux den 19 April 1866

Kjære fortræffelige Ven!

I dette Øieblik modtog jeg Deres hjertelige, velkomne Brev. Tk for alt hvad Godt De giver deri, Tak for Hilsenen fra Deres lille Pige, bring hende en heel Bouquet igjen. Fra Photografen har jeg Intet hørt og jeg er bange for at han har sendt Photografierne hen i Hotellet hvor jeg boede og de ligge der. Jeg vilde saa særdeles gjerne see disse, det vil sige have en halv Snees af de smaae men bedste Portrætkort. Jeg skynder mig med at skrive dette, da det maaskee saaledes endnu er mueligt at erholde samme medens jeg er her i Bordeaux. Paa Torsdag gaaer Dampskibet herfra, men jeg har endnu ikke taget Plads. Veiret i dag er koldt, graat og bæsende, saa at jeg neppe gaar tilsøes, men forsøger Reisen over Land; bliver det mig altfor varmt saa vender jeg om. Afreisen er imorges bestemt til førstkommende Søndag, men her i Aftes [saae] jeg paa Gade-Hjørnet at Ristori er kommet og træder første Gang op paa Mandag Aften, hende maa jeg [see] her og jeg reiser altsaa ikke før Tirsdag Morgen tidlig, saaledes er jeg vel istand til under Konsul Gyllenstads Adresse at faae nogle Portrætkort, dersom De kan og vil tage Dem af Sagen. De to sidste Dage vare særdeles solhede, vi havde 18 Grader og nu er det pludselig slaaet om saa at jeg i Dag atter er i min tykke Vinterfrakke. Deres Brev er endnu det eneste jeg har faaet siden jeg forlod Paris, saa at det kom som Manna i Ørkenen. Inderlig tak for det. Bøger de lover mig: The Lords Prayers saae jeg i Amsterdam, det er storartet og deiligt! - Gud glæde og velsigne Dem i Deres huuslige Lykke og i Deres Kunst, regn mig med mellem Vennerne og Beundrerne. Af hele mit Hjerte Deres Ven

H. C. Andersen

E.S.

Deres Kone, Datter, Hetzel, & mange venlige hilsener

[På brevets sidste side: Frølichs kladde til:]

M. Bertall

Je viens de recevoir une nouvelle lettre de Mr Andersen, qui longent apres les photografies, qu'il n'a pas recu. Vous l'obligerez beaucoup en lui expediant une demi douzaine des petites et meilleurs; l'adresse le consul de Danemark à Bordeaux, mais il quitte cette ville lundi prochain.

Agreez M.

l'expression de toutes ma consideration

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 82-84)