Dato: 27. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskør den 27 December 1865.

Kjære Frøken Ørsted!

Den 17de i denne Maaned sendte jeg fra Holsteinborg Brev til Dem; siden har jeg slet intet hørt fra Dem, veed aldeles ikke hvorledes det er med Deres Moder! skriv dog et Par Ord herom; ogsaa Frøken Brandes, som i denne Tid boer paa Basnæs spørger jevnlig naar Breve komme, "er der Brev fra Mathilde Ørsted? Hvorledes er det med hendes Moder?" Jeg vil nu haabe at det gaaer frem til det bedre, at Julen har været ret god og at De troer og haaber paa et godt, livsaligt Nytaar, men skriv det til Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Hils Deres Nærmeste!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 90)