Dato: 19. februar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Laura Wittusen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Februar 1864.]

Gjerne kom jeg paa Tirsdag, som De ønsker det, for at Portrætet kunde fuldføres, men jeg skal netop den Dag, paa den Tid, i et Møde paa Theatret for at aftale Eet og Andet i Operaen Ravnen, der er bestemt til Opførelse paa Hans Majestæt Kongens Fødselsdag. Onsdag-Formiddag har jeg Forretninger udenfor Byen og jeg seer mig saaledes ikke istand til at sidde for Dem, tidligere end Torsdag fra 11 til eet. Det vil være mig en Fornøielse at komme og jeg glæder mig over at De ikke har opgivet at male mit Billed; / siig mig hvor mange Timer De troer at behøve og tillad mig at gjøre Dem opmærksom paa at jeg ikke hver Dag kan sidde og at rimeligviis om 14 Dage begynde Prøverne paa mit Lystspil: Da Spanierne var her; disse ville tage flere Formiddags Timer og strax efter følge Prøverne paa Ravnen.

Alt dette troer jeg at maatte gjøre Dem opmærksom paa, nu Tiden er gaaet saa langt frem.

Hører jeg Intet fra Dem, da har jeg den Fornøielse at hilse paa Dem: Torsdag, omikke paa den Dag Læse-Prøven paa "Da Spanierne var her", bliver / ansat; dog haaber jeg at dette ikke skeer.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Til

Frøken L. Wittusen.

[med anden håndskrift: H. C. Andersens Breve - tilhører Waldemar vist flere i mine Gjemmer.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 281,billed 6760-62)